Вплив сім'ї на дитину.

 Родина - це найближче соціальне оточення дитини

У сім'ї дитина набуває перший досвід емоційної та соціальної взаємодії. Емоційний клімат у сім'ї, має суттєвий вплив на формування світосприйняття дитини. 

Сім'я, є фактором, що впливає на емоційне благополуччя дитини-дошкільника, і так само може бути причиною емоційної дезадаптації особистості. Сімейне оточення задовольняє потребу дитини у прийнятті, визнання, захисту, емоційної підтримки, повазі.  

Сімейні відносини, в які безпосередньо входить дитина - це дитячо-батьківські відносини.

Основним принципом сімейного виховання є взаємоповага членів сім'ї. 

Емоційне благополуччя дошкільника формується з появою у дитини в перший рік життя почуття прихильності до близьких та дорослих людей що її оточують.

Основними поняттями в області дитячо-батьківських є «рівність», «співпраця» і «природні результати». 

З ними пов'язані два центральних принципи виховання:  відмова від боротьби за владу врахування потреб дитини, рівність між батьками і дітьми, як в області прав, так і в області відповідальності.

(А. Адлер )

Згідно з концепцією відносин В.Н. Мясищева, в структурі власне батьківських відносини можна виділити три компоненти, за допомогою яких описуються психологічні відносини: емоційний, когнітивний і поведінковий. 

Емоційний компонент батьківських відносини:

  • сукупність переживань, пов'язаних з дитиною;
  • когнітивний - уявлення батьків про характер, потреби, інтереси та цінності дитини;
  • поведінковий - стиль поводження з дитиною.