Емоційне благополуччя дитини дошкільного віку в умовах сім'ї

Розробник сайту

Долгачова Олена
майбутній фахівець у сучасній дошкільній освіті
Студентка VI курсу

спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»

Педагогічного інституту
Київського університету імені Бориса Грінченка 

        Щаслива дитина - щаслива родина!

У житті дітей дошкільного віку, стверджує А. Д. Кошелева, емоції відіграють важливу роль. Не кожна доросла людина здатна розібратися у всій гамі своїх переживань. А для дитини це завдання є ще більш важким. Діти не завжди розуміють свої навіть прості емоції, тим більше їм важко усвідомити ті різноманітні переживання, які виникають у міру розширення їх зв'язку з зовнішнім світом. 

Важливим завданням для батьків є навчити дітей розуміти іх емоції, емоції інших та навчити виказувати я-емоції.

Науковці про емоціїВасиль Олександрович Сухомлинський (1918-1970) - український педагог, публіцист, письменник, поет.

"Добрі почуття, емоційна культура - це осередок людяності".

«Дитина не може жити без сміху. Якщо ви не навчили її сміятися, радісно дивуючись, співчуваючи, бажаючи добра, якщо ви не зуміли викликати у неї мудру і добру посмішку, вона буде сміятися злобно, сміх його буде насмішкою».

"Якщо ти з дитинства не навчився дивитися в очі матері і бачити в них тривогу або спокій, мир або сум'яття, - ти на все життя залишишся моральним неуком. Моральна неосвіченість, як і дикість в любові, приносить людям багато горя і суспільству - шкода".
Костянтин Дмитрович Ушинський -  (1824-1870) вітчизняний педагог, один з основоположників педагогічної науки і народної школи в Росії.

«Дитячим почуттям, так само, як і дитячою думкою, має керувати, без насильства».


Ґі́лберт-Кіт Че́стертон (англ. Gilbert Keith Chesterton) (1874-1936) - англійський письменник, християнський мислитель і журналіст

"Виховання дітей цілком залежить від ставлення до них дорослих, а не від ставлення дорослих до проблем виховання".

Анрі Валлон (фр. Henri Wallon) (1879-1962) - французький філософ, психолог, нейропсихіатр, педагог та політичний діяч. Засновник паризької школи генетичної психології.

"Саме емоції здійснюють перші зв'язки дитини з її соціальним середовищем і стають основою для формування намірів и розумових здібностей. Сенс ситуації переживається до будь-якого аналізу завдяки викликаним нею діям, схильності й установкам. Ця практична інтуїція в психічному розвитку задовго передує здатності розрізнення і порівняння. Вона є першою формою розуміння".
Васи́ль Васи́льович Зенькі́вський (1881-1962) - російський та український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч.  

На думку В.В. Зіньковского, емоції - це перш за все сама природність поведінки дитини, безпосередність, грація і свобода.

Лев Семе́нович Виго́тський (1896-1934) - білоруський і радянський психолог, засновник культурно-історичної школи в психології, на якій базується психологічна теорія діяльності.

"Емоції є центральною ланкою психічного життя людини, і перш за все дитини».


Лідія Іллівна Божович (1908-1981) - радянський психолог, учениця Льва Семеновича Виготського.

"Саме в дошкільному віці відбувається активне пізнання навколишнього світу, формування особистості дитини, самобудови світу почуттів і емоцій, пошуку власного «ліку». 

Як правильно розуміти емоції дитини?

За переживанням лежить світ потреб дитини - його прагнень, бажань, намірів в їх складному переплетенні між собою і в їх співвідношенні з можливостями їх задоволення. І вся ця складна система зв'язків, весь цей світ потреб і прагнень повинен бути розшифрований для того, щоб ми могли зрозуміти характер впливу зовнішніх обставин на психічний розвиток дитини .

Л. І. Божович