Способи емоційної взаємодії "дитина-батьки"

 «Батьківське ставлення» - система різноманітних почуттів по відношенню до дитини, поведінкових стереотипів, що практикуються в спілкуванні з ним, особливостей сприйняття і розуміння характеру особистості дитини, її вчинків.

Є.Б. Насонова і М.Н. Попова виділяють чотири групи сімей, що відрізняються за типом і забарвленості емоційних міжособистісних зв'язків:

1. Сім'ї з найбільшим числом позитивних емоційних зв'язків і відсутністю негативних емоцій (гіперопіка);

2. Сім'ї в яких переважають позитивні емоціїй над негативними, що виникають як безпосередня реакція на заборони батьків, вимоги дисципліни, порядку, проте не впливають на міжособистісні відносини соціальні потреби дитини, належать до групи (розумна любов);

3. Сім'ї з співіснуванням в рівній мірі позитивних і негативних відносин (амбівалентне батьківське ставлення);

4. Сім'ї з переважанням негативних емоційних зв'язків між батьками і дітьми. Дана класифікація відзначає на значущість характеру емоційних зв'язків у родині.