Схеми спостереження за батьківсько-дитячою взаємодією

Дані спостереження дають змогу простежити емоційні впливи батьків на емоційний стан дитини, зміст поведінкових реакцій у процесі їх взаємодії.  

Для спостереження за психологічними особливостями емоційних переживань дитини дошкільного віку під час її взаємодії з батьками доцільно викоричтовувати схему А. Теплюк «Спостереження за емоційними переживаннями дітей старшого дошкільного віку», яка включає з'ясування ряд таких запитань:

 • Які емоції проявляє дитина під час ранкового приходу в ДНЗ з батьками та під час повернення додому?
 • Який емоційний стан у дитини переважає під час розмови з батьками?
 • Який емоційний стан притаманний дитині під час згадування батьків?
 • Як часто діти переживають моменти справжньої радості?
 • Чи часто дитина співпереживає батькам?
 • Чи часто ображається дитини на своїх батьків?
 • Якими засобами відстоює свої інтереси?
 • Які емоційні переживання простежуються у ігровій діяльності?
 • Чи змінюється емоційний настрій під час доби?
 • Чи використовує дитини емоцію як вимогу?
 • Чи сумує дитина за своїми батьками під час їх відсутності?
 • Чи здатна дитина заспокоїти іншу дитину?
 • Чи схильна дитина до афективних станів?
 • В яких ситуаціях дитина проявляє щирі емоції?
 • Які емоційні стани переважають у дитини під час ігрової та пізнавальної активності? 

Позитивні вияви емоційних переживань дошкільників оцінюються у 1 бал, негативні вияви даних явищ оцінюються в 0 балів. 

Для спостереження за батьківсько-дитячими стосунками доцільно використовувати спостереження за схемою А. Теплюк «Спостереження за батьківсько-дитячими стосунками», яка передбачала з'ясування таких питань:

 • Який характер емоційного спілкування між батьками та дітьми спостерігається під час ранкового та вечірнього відвідування ДНЗ?
 • Чи вживають батьки до дитини слова похвали, заохочення, схвалення?
 • Чи запитують у дитини про її успіхи та невдачі?
 • Чи здатні батьки сприймати емоційний стан дитини?
 • Чи проявляють батьки до дитини співпереживання та емпатія?
 • Чи виявляють батьки емоційну підтримку орієнтовану на стан

дитини?

 • Чи прагнуть батьки до позитивного характеру спілкування з дитиною?
 • Чи спостерігається близький емоційний контакт батьків з дитиною?
 • Чи дозволяють батьки дітям проявляти самостійність?
 • Чи знають батьки про дитячі вподобання та інтереси?
 • Який характер взаємодії дитини з батьками під час святкових заходів
 • ДНЗ?
 • Який характер взаємостосунків дитини з батьками спостерігається під час прогулянки?
 • Чи наявне емоційне схвалення зі сторони батьків практичних досягнень дитини?
 • Чи спрямоване спілкування батьків з дитиною на формування співпереживання та емоційний відгук?
 • Чи проявляють батьки по відношеню до дитини справжні емоції та

почуття?

Позитивні прояви батьківсько-дитячих стосунків оцінюються у 1 бал, негативні прояви даних явищ оцінюються в 0 балів.