Система засобів ефективного впливу на емоційний розвиток дітей старшого дошкільного віку

В даний час, піклуючись про фізичний і пізнавальний розвиток дитини, дорослі часто забувають про важливість його емоційно - особистісного розвитку, який безпосередньо пов'язаний з психологічним і соціальним благополуччям дитини.

У дітей спостерігаються недостатньо сформовані вміння розпізнавати і описувати свої емоції, а також висловлювати свій емоційний стан соціально прийнятним способом по відношенню до оточуючих і близьким. Через це виникають конфлікти всередині дитячої групи і в міжособистісних сімейних відносинах, у дошкільників з'являються внутрішньоособистісні проблеми, які випливають в тривожність, гіперактивність, сором'язливість, агресивності, замкнутості і т.д.

У зв'язку з усіма перерахованими вище факторами та отриманими результатами на констатуючому етапі експерименту дослідження негативних показників емоційних станів дітей старшого дошкільного віку, які проявлялись у значному перевищені над позитивними, було вирішено розробити систему засобів ефективного впливу на емоційний розвиток дошкільника та апробувати дану систему, метою якої являється розвиток та корекція емоційної сфери старших дошкільників, розкриття творчого, морального потенціалу дітей, розвиток у них навичок розпізнання та управління емоціями, їх контрольованим вираженням, розвиток навичок міжособистісної взаємодії з однолітками батьками та дорослими. 

Підґрунтям розвивальної системи засобів були результати отриманих нами даних спостережень за емоційними переживаннями дітей та їх батьків за розробленими схемами А.Теплюк, також результати досліджень тривожності по тесту «обери обличчя» Р.Тепла М.Дорки та методики Р.Жиля в яких відображено рівні взаємовідношень дітей з оточуючими їх людьми.

Метою даної роботи є створення умов для ознайомлення і детального вивчення дітьми особливостей світу емоцій, способів пізнання і адекватного вираження свого емоційного стану і настрою, сприйняття і розуміння проявів емоцій оточуючих, вміння управляти спалахами негативних емоцій, а також профілактика наявності емоційного негативного фону.

Завданнями були:

 • Створення можливостей для розпізнання своїх та емоцій інших доступними засобами самовираження;
 • Формування у дітей умінь та навичок практичного володіння вираженням виявів емоційних виражень спілкування (міміка, жест, пантоміма);
 • Розвиток почуття співпереживання, краще розуміння себе та інших;
 • Корекція небажаних індивідуальних особливостей, негативних емоційних проявів, поведінки, настрою;
 • Підвищення рівня самоконтролю щодо свого емоційного стану в ході спілкування з оточуючими, формування терпимості до думки співрозмовника;
 • Удосконалення стану розвитку вищих психічних функцій пам'ять, увага, мислення, уява, розвиток сприйняття;
 • Зняття психом'язової напруги;
 • Формування адекватної самооцінки;
 • Вчити регулювати свою поведінку і емоційний стан різними способами, коригувати психоемоційного стану.

Зміст та процес реалізації формуючого етапу експерименту відображено в розробленій системі засобів покращення емоційного стану дітей старшого дошкільного віку.

Основними засобами та методами ми обрали:

 • Етюди
 • Вправи
 • Ігри
 • Бесіди
 • Читання художніх творів
 • Аналіз заданих ситуацій
 • Розповідь дорослого і розповіді дітей
 • Інсценування
 • Зображувальна діяльність
 • Фізичні вправи

Складовими системи засобів є тематичні та практичні блоки на кожний тиждень. До системи роботи входять мета, засоби, завдання системи роботи. Практичний блок описує зміст, форми, методи і прийоми системи засобів ефективного впливу на емоційний розвиток дітей дошкільного віку.

На першому етапі системи роби ми проводили заходи по ознайомленню з базовими емоційними станами та особливостями їх прояву.

Місяць 1

Тиждень № 1.

Тема: Розвиток навичок диференціації дітьми складових елементів еталона емоцій.

Ціль: Навчити дітей, називаючи емоцію сприймати та вміти відображати її чітко відповідно назві та мімічним її проявам.

Вправа «Мої емоції»

Мета: Вчити знаходити зв'язок між мімічним проявом і емоційним самопочуттям та диференціювати мімічні емоційні вияви з їх назвами, розвивати уважність, спостережливість, пам'ять.

Хід

Розгляд власної міміки перед дзеркалом. Усвідомлена зміна виразу обличчя і відповідь дитини на питання дорослого: «Яку емоцію ти зобразив» «Що тепер відчуваєш?»

Рефлексія: обговорення виконаної вправи, диференційний аналіз емоційних проявів дітей в розіграній ситуації та спільне підбиття підсумків

Гра «Зіпсований телевізор»

Мета: закріпити знання про виявлення емоцій, навчити експресувати різні емоційні реакції, розвивати вміння розпізнавати емоції інших, увагу, мислення, пам'ять.

Вихователь пояснює правила гри: Діти зараз всі, крім одного, закривають очі, «сплять», до тих пір, поки вас не збудить ваш сусід. Він покаже вам емоцію, яку показав йому учасник який сидить поряд, а ви маєте показати цю ж саму емоцію наступній дитині. Ведучий мовчки показує дитині яка не спить яку-небудь емоцію за допомогою міміки і жестів. Цей учасник, «розбудови» другого гравця, передає побачену емоцію, як він її зрозумів, теж без слів. Далі другий учасник «будить» третього і передає йому свою версію побаченого. І так поки всі не «прокинуться».

Після цього ведучий опитує учасників гри, починаючи з останнього і закінчує першим, яку емоцію, на їхню думку, їм показували. Так можна знайти ланку, де відбулося спотворення інформації, або переконатися, що «телевізор» був повністю справний.

Питання для обговорення:

За якими ознаками ти визначив саме цю емоцію?

Як ти думаєш, що завадило тобі правильно зрозуміти її?

Чи важко було тобі зрозуміти іншого учасника?

Що ти відчував, коли зображував емоцію?

Така гра дає можливість нам зрозуміти які емоції дитина добре розуміє, а в яких зовсім плутається, також під час бесіди та обговорення з дітьми проявів цих емоцій, про способи їх розпізнання, вихователь має можливість в незрозумілих чи наплутаних, у дітей ситуаціях, дати правильні поняття дітям про ті чи інші емоції та співвіднести назви емоцій з їх мімічними проявами.

Рефлексія: обговорення виконаного завдання, диференційний аналіз емоційних проявів дітей в розіграній ситуації та спільне підбиття підсумків.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Тиждень № 2

Тема: Формування емоційного відгуку на вплив однолітків, батьків та дорослих

Ціль: розвиток процесу формування емоційної поведінки під час взаємодії з оточуючими.

Вправа «Ток»

Мета: розвиток техніки виразних рухів емоції задоволення і радості. Розвиток пам'яті. Зняття психічної напруги. Заспокоєння і організація збуджених дітей.

Я передам вам свою дружбу, і вона перейде від мене до Вані, від Вані до Олі і т.д., і, нарешті, знову повертається до мене. Я відчуваю, що дружби стало більше, так як кожен з вас додав частинку своєї дружби.

Рефлексія: обговорення виконаної вправи, диференційний аналіз емоційних проявів дітей в розіграній ситуації та спільне підбиття підсумків.

Гра «Я радію, коли ...»

Мета: навчити висловлювати емоційні переживання дітей, виховувати увагу, пам'ять, організованість.

Педагог: «Зараз я буду називати по імені одного з вас та кидати йому м'ячик і ви маєте, наприклад: « Даня, скажи нам, будь ласка, коли ти радієш? ». Даня повинен буде зловити м'ячик і сказати: «Я радію, коли ...»

Даня розповідає, коли він радіє, а потім кидає м'ячик наступного дитині і, назвавши його по імені, в свою чергу запитає: « (Ім'я дитини), скажи нам, будь ласка, коли ти радієш»

Цю гру можна урізноманітнити, запропонувавши дітям розповісти, коли вони засмучуються, дивуються, бояться. Такі ігри можуть розповісти вам про внутрішній світ дитини, про його взаємини як з батьками, так і з однолітками.

Рефлексія: обговорення виконаної вправи, диференційний аналіз емоційних проявів дітей в розіграній ситуації та спільне підбиття підсумків.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Тиждень № 3

Тема: Способи визначення емоційних проявів інших людей (мова, поза, міміка, жести..)

Ціль: ознайомити з емоційними проявами та навчити їх виражати

Гра «Мій улюбленей актор»

Мета: вчити розпізнавати особливості вираження емоцій, вміння відтворювати їх, розвивати увагу, спостережливість, пам'ять

Хід гри

Показ дітям уривку з улюбленого мультфільму після чого вони мають назвати та відобразити побачену емоцію героя, та назвати ситуації в яких цю емоцію доцільно виявляти.

Рефлексія: обговорення виконаного завдання, диференційний аналіз емоційних проявів дітей в розіграній ситуації та спільне підбиття підсумків

Етюд: Фокус

Мета: вчити особливостям вираження подиву

Хлопчик дуже здивувався: він побачив, як фокусник посадив у порожню валізу кішку і закрив її, а коли відкрив валізу, кішки там не було. З валізи вистрибнула собака. Як ви думаєте яку емоцію виражав хлопчик? Чому?

Братик і сестричка пішли з батьком рибалити на човні. Посеред річки вони побачили жовту квітку з великими зеленими пелюстками. Оскільки діти ніколи не бачили такої чарівної квітки, то попросили батька підплисти щоб роздивитись квітку ближче. Наблизившись до квітки, дівчинка побачила прекрасного метелика. Як ви думаєте, що дівчинка відчула в той момент, коли побачила метелика?

Рефлексія: обговорення даних ситуацій, та емоційних реакцій їх героїв.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

На другому етапі системи заходів ми проводили корекційну роботу відносно емоційних проявів дітей старшого дошкільного віку.

Тиждень № 4

Тема: Засоби корекції високої збудливості

Цілі: вчити концентрації уваги на одній справі, виховувати стриманість, емоційний спокій та врівноваженість, розвивати увагу, пам'ять мислення.

Гра «На галявинці»

Мета: вчити прийомам саморосслабления, зняття напруги, розвивати інтерес дітей до вивчення самих себе, розвивати навички релаксації.

Педагог: «Давайте сядемо на килим, закриємо очі і уявімо, що ми знаходимося в лісі на галявині. Лагідно світить сонечко, співають пташки, ніжно шелестять дерева. Наші тіла розслаблені. Нам тепло і затишно. Розгляньте квіти навколо себе. Який квітка викликає у вас почуття радості? Якого він кольору? ».

Після невеликої паузи педагог пропонує дітям відкрити очі і розповісти, чи вдалося їм уявити галявину, сонечко, спів птахів, як вони себе відчували під час проведення цієї вправи. Чи побачили вони квітка? Який він був? Дітям пропонується намалювати те, що вони побачили.

Рефлексія: обговорення процесу гри, диференційний аналіз емоційних проявів дітей в розіграній ситуації.

Вправа "Малюємо настрій"

Мета: навчити дітей відображати настрій в данний демонструвати та інтерпретувати його графічно

1. Виконання малюнка на тему: "Мій настрій зараз".

Кожен малює емоцію, яку він хоче. Після виконання завдання діти мають вгадати, який настрій намагався передати автор малюнку.

Рефлексія: обговорення процесу гри, диференційний аналіз емоційних проявів дітей в розіграній ситуації.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Місяць 2

Тиждень № 1.

Тема: Засобикорекції емоцій гніву.

Ціль: вчити справлятися зі спалахами гніву, розвивати відчуття самоконтролю, спокою.

Гра «Слухай команду»

Мета: Заспокоєння збуджених дітей і їх організація.

Діти під музику йдуть один за одним по колу. Коли музика припиняється всі зупиняюьбся, слухають команду вихователя, вимовлену пошепки, і негайно її виконують. Наприклад: «посміхнись сусіду», «торкнись своєї голови» «підніми ліву руку», «торкнись своєї щоки» і т.д. Команди даються тільки на виконання спокійних рухів. Гра проводиться до тих пір, поки група добре слухає і точно виконує завдання.

Рефлексія: обговорення процесу гри, диференційний аналіз особливостей емоційних проявів дітей.

Гра «Сонечко і хмарка»

Мета: вчити дітей свідомо регулювати свою поведінку і емоційний стан, розвивати навички релаксації способом напруження і розслаблення м'язів тулуба.

Хід гри

Вихователь звертається до дітей: Діти, сонце зайшло за хмаринку, стало прохолодно ми маємо стиснутися в клубочок як їжачок, щоб зігрітись. А тепер сонце вийшло з-за хмаринки і нарешті стало жарко - розслабитися, тому що пригріло сонечко. Повторити 2-3 разів поки діти повністю не рослабляться.

Тиждень № 2

Тема: Засобикорекції емоцій страху.

Ціль: понизити рівень гострої сприйнятливості і вразливості дітей, вчити сміливо говорити про страхи та про особливості їх прояву, організації позитивної комунікації.

Вправа «Посміємося над страхами»

Мета: вчити виказувати страхи, адекватно реагувати на страхи інших дытей, розвивати інтерес дітей до пізнання самих себе.

Ця вправа краще виконувати, сидячи на килимі. Діти згадують ситуації, коли їм було страшно, і разом з дорослим шукають в кожній страшній історії щось смішне. В кінці можна включити запис сміху, і всім разом посміятися від душі.

Діти дуже люблять цю вправу. Вона піднімає настрій і сприяє зняттю скутості як на фізичному, так і на психологічному рівні.

Під час проведення вправи спочатку, діти соромилися один одного, боялись розказувати про свої страхи, їм не вдавалося сміятися від душі, але в міру згуртування групи скутість зникала, і всі учасники стали досить часто включатись в процес заняття та робити «розминки-смішилки».

Читання уривка з казки С. Михалкова «Троє поросят»

(епізод, в якому описується, як поросята тікає від вовка і тремтить від страху)

Мета: вчити бути хоробрим на прикладі ситуації з казки, створювати позитивний емоційний настрій

Після прочитання епізоду з казки, ми ставили наступні питання дітям: - Чому Наф-Наф не боявся страшного вовка? Після обговорення запитань було малювання на тему «Наф-Наф не боїться страшного вовка». Запропонувати дітям намалювати епізод з казки С. Михалкова «Троє поросят». Розглянути малюнки дітей. Звернути увагу на особливості зображення сміливого порося.

Рефлексія: обговорення прочитаної казки, диференційний аналіз емоційних проявів дітей під час відповідей на запитання.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Тиждень № 3

Тема: Засоби корекції контролю своїх емоцій

Ціль: вчити дітей визначати та оцінювати свій емоційний стан, а також адекватно реагувати на емоційний стан інших людей, розвивати вміння опановувати та долати негативні емоційні прояви почуттів.

Гра «Прожени від себе злість»

Мета: вчити дітей моделювати ситуації різних емоційних переживань, при цьому визначати та оцінювати свій емоційний стан, розвивати саморегуляцію щодо проявів своїх емоцій до оточуючих.

Педагог: «А зараз я навчу вас деяким прийоми, які допоможуть вам надалі проганяти свою злість. Візьміть по газеті і уявіть, що ви на кого-то дуже злі (робить паузу). А тепер скомкайте газету з силою і киньте її в сторону ».

Діти виконують завдання, а вихователь стежить за тим, щоб вони якомога природніше представили свою злість, мнучи газету. Діти не повинні кидати грудки один в одного. Ця гра допоможе агресивним дітям надалі, таким чином, знімати напругу.

Рефлексія: обговорення особливостей виконання вправ, диференційний аналіз емоційних проявів дітей під час гри.

Вправа «Хочухалка».

Мета: тренування вміння володіти своїми почуттями, розвивати, увагу, пам'ять, мислення, уяву.

Ведучий кінчиком олівця малює в повітрі дуже повільно будь-яку букву. Дітям пропонується вгадати букву, але не закричати тут же правильну відповідь, а, подолавши своє «хочу вигукнути», дочекатися команди ведучого і відповідь прошепотіти.

Рефлексія: обговорення процесу виконання вправи, диференційний аналіз емоційних проявів дітей.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Тиждень № 4

Тема: Засоби корекції негативного ставлення

Ціль: вчити вирізняти негативні вияви емоцій дітей з поміж інших, розвивати вміння контролю емоційних негативних спалахів.

Етюд «Баба-Яга»

Мета: згідно змодельованим ситуаціям гніву, вчити особливостям прояву гніву

Баба-Яга зловила Оленку, веліла їй затопити грубку, щоб потім з'їсти дівчинку, а сама заснула. Коли вона прокинулась,подивилась усюди, а Оленки то немає - вона втекла. Розсердилась Баба-Яга, що без вечері залишилась. Бігає по хаті, ногами тупає, кулаками розмахує.

Діти мають проявити емоції розгніваної Баби-Яги з усіма супутніми особливостями прояву цієї емоції (міміка,жести,поза).

Рефлексія: обговорення процесу особливостей прояву негативних емоцій, диференційний аналіз емоційних почуттів дітей під час виконання завдання.

Етюд «Солоний чай»

Мета: вчити розпізнавати вираження емоції відрази, розуміти значення та ситуативність виявів даної емоції, розвивати мислення, мовлення, увагу.

Хлопчик під час їжі дивився телевізор. Він налив в чашку чаю і не дивлячись, помилково замість цукру насипав дві ложки солі. Розчинивши цукор хлопчик зробив перший ковток. До чого ж неприємний смак! Діти мають впізнати емоцію відрази та мімічно зобразити її. Вихователь задає запитання: Чи відчували ви коли-небудь відразу? В яких ситуаціях ви відчували відразу?

Рефлексія: обговорення процесу прояву емоції відрази, диференційний аналіз емоційних почуттів дітей під час виконання завдання.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Місяць 3

Тиждень № 1

Тема: Засоби корекції розвитку емпатії

Цілі: розвивати здатність людини емоційно відгукуватися на переживання інших людей.

Вправа «Як ти себе відчуваєш?»

Мета: розвиток уважності, прояву емпатії, вміння відчувати настрій іншої дитини.

Вправа виконується по колу. Кожна дитина уважно дивиться на свого сусіда зліва і намагається здогадатися, як він себе почуває, розповідає про це.

Дитина, стан якого описується, слухає і потім погоджується зі сказаним або не погоджується, доповнює

Вправа «Подружися зі мною».

Мета: вчити висловлювати позитивні емоції, бажання знайти нових друзів.

Вихователь пропонує дітям розділитись по парам та знайти в своєму другові 5 позитивних рис характеру та описати їх. Саме таке спілкування спонукає дитину знаходити в іншій дитині позитивні особливості, що дає змогу їм емоційно гармонійними.

Рефлексія: обговорення способу вирішення ситуації, диференційний аналіз емоційних почуттів дітей під час виконання завдання.

Тиждень № 2

Тема: Мій настрій сьогодні.

Цілі: вчити дітей визначати та оцінювати свій настрій, вчити дітей свідомо регулювати свою поведінку і емоційний стан, знайомити дітей з різними способами коригування свого стану, розвивати інтерес дітей до вивчення самих себе, виховувати позитивне ставлення до себе і навколишнього світу

Вправа «Мій настрій»

Мета: розвиток вміння описувати свій настрій, розпізнавати настрої інших, розвиток емпатії.

Дітям пропонується розповісти іншим про свій настрій: його можна намалювати, можна порівняти з будь-яким кольором, тваринам, станом, можна показати його в русі - все залежить від фантазії і бажання дитини.

Ситуація «Як виправити поганий настрій у друзів»

Мета: вчити співпереживати другу, розвивати уважність, спостережливість, створювати ситуації для поліпшення настрою, розвивати уяву.

Вихователь пропонує дітям знайти рішення в ситуації. До групи зайшов дуже засмучений хлопчик, скажіть, який в нього настрій? Чим ви можете йому допомогти, що порадите?

Рефлексія: обговорення способу вирішення ситуації, диференційний аналіз емоційних почуттів дітей.

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Тиждень № 3

Тема: Засоби вираження експресивних емоцій.

Цілі: вчити дошкільників сприймаючи вираження емоції вирізняти окремий елементи експресії тої чи іншої емоції (очі, брови...), розвивати увагу, спостережливість.

Гра «МАСКИ»

Мета: вміння розрізняти міміку, самостійно свідомо користуватися мімікою для вираження своїх емоцій.

Кожному з учасників дається завдання - виразити за допомогою міміки горе, радість, біль, сором, страх, здивування ... Решта учасників повинні визначити, що намагався зобразити учасник.

Рефлексія: обговорення мімічних виразів обличча, труднощів які виникали при цьому.

Гра «Руки знайомляться, руки сваряться, руки миряться»

Мета: співвіднесення людини і його тактильного образу, зняття тілесних бар'єрів; розвиток вміння висловлювати свої почуття і розуміти почуття іншої через дотик.

Хід гри

Вправа виконується в парах, з закритими очима, діти сидять навпроти один одного на відстані витягнутої руки. Дорослий дає завдання (кожне завдання виконується 2-3 хвилини):

Закрийте очі, простягніть назустріч один одному руки, познайомтеся одними руками. Постарайтеся краще пізнати свого сусіда. Опустіть руки.

Знову витягніть руки вперед, знайдіть руки сусіда. Ваші руки сваряться. Опустіть руки.

Ваші руки знову шукають одне одного. Вони хочуть помиритися. Ваші руки миряться, вони просять вибачення, ви знову друзі.

Обговоріть, як проходило вправу, які почуття виникали в ході вправи, що сподобалося більше?

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.

Тиждень № 4

Тема: В світі моїх емоцій

Цілі: закріпити навички виявлення різних емоцій, розвивати самоконтроль щодо свого емоційного стану, розвивати увагу, мислення, пам'ять, уяву.

Вправа «Тренуємо емоції»

Мета: створювати позитивний емоційний комфорт, позитивної групової взаємодії закріплення навичок диференціації різних емоційних виявів.

Попросіть дитину:

насупитися - як осіння хмара; як розсерджений людина; як зла чарівниця;

посміхнутися - як кіт на сонці;як саме сонце; буратіно;як хитра лисиця;як радісна людина; як ніби він побачив диво;

позлитися - як дитина, у якого відняли морозиво;як два барана на мосту;як людина, яку вдарили; злякатися як дитина, яка загубилася в лісі; як заєць, що побачив вовка;як кошеня, на якого гавкає собака;втомитисяяк тато після роботи;як людина, що підняла великий вантаж;як мураха, що притяг великий муху;

відпочити - як турист, який зняв важкий рюкзак;як дитина, який багато потрудився, але допоміг мамі;як втомлений воїн після перемоги.

Рефлексія: обговорення способу виявлення емоці, труднощів які виникали при цьому.

Гра «Передача почуттів»

Мета: навчити дітей передавати різні емоційні стани невербальними способами.

Хід гри

Дитині дається завдання передати «по ланцюжку» певне почуття за допомогою міміки, жестів, дотиків. Коли діти передали його по колу, можна обговорити, який саме настрій хотіла передати дитина. Потім ведучим стає будь-хто, за бажанням. Якщо хтось із дітей хоче побути ведучим, але не знає, який настрій загадати для відгадування, вихователь може допомогти йому, підійшовши і підказавши йому на вушко який-небудь настрій.

Рефлексія: обговорення виявлення емоцій, труднощів які виникали при цьому, диференційний аналіз дітей

Повторення та закріплення пройденого матеріалу, актуалізація набутих знань, умінь, навичок.